نمایش تمام محصولات دسته بندی: نمایش محتوا

در بیشتر سایت ها و یا بهتر است بگوییم در تمامی سایت های اینترنتی مدیران به دنبال جذب کاربران خود به محتوای سایت می باشند از این رو پس از ورود کاربر به سایت مدیران با تجربه سعی می کنند که با نمایش محتوایی که کاربر به دنبال آن است آن به صفحه بعدی هدایت کنند و اینگونه سایت از بازدید های بسیاری بهره خواهد برد از این رو می توانید با استفاده از کامپوننتی که مخصوص این کار در اختیارتان قرار داده ایم این مهم را اجرایی کنید.

همواره برای نمایش خدمات و لیست سرویس هایی که ارایه می کنیم نیاز به یک ساختار یک شکل و منظم داریم. آوان پس از بررسی های فراوان طرح کامپوننت چهار ( نمایش خدمات و سرویس ها ) را پیاده سازی و اجرا کرد. در این طرح از الگوی سادگی در زیبایی استفاده شده است و از موارد حاشیه ای دور نگه داشته شده است. از این رو یک کامپوننت ساده و سبک در اختیار دارید که می توانید لیست خدمات و سرویس های خود را نمایش دهید.