کامپوننت چهار ( نمایش خدمات و سرویس های )
Comp.4 ( Service List )

دسته بندی: نمایش محتوا

همواره برای نمایش خدمات و لیست سرویس هایی که ارایه می کنیم نیاز به یک ساختار یک شکل و منظم داریم. آوان پس از بررسی های فراوان طرح کامپوننت چهار ( نمایش خدمات و سرویس ها ) را پیاده سازی و اجرا کرد. در این طرح از الگوی سادگی در زیبایی استفاده شده است و از موارد حاشیه ای دور نگه داشته شده است. از این رو یک کامپوننت ساده و سبک در اختیار دارید که می توانید لیست خدمات و سرویس های خود را نمایش دهید.

سازگار با دستگاه های:
  • موبایل
  • تبلت
  • دسکتاپ
کتابخانه های مورد استفاده:
  • Font-Awesome
نسخه: 0.2.0
تاریخ انتشار: 1397/04/27
قیمت: 1,800
خرید این محصول
معرفی و بررسی کامپوننت چهار ( نمایش خدمات و سرویس های )

همواره برای نمایش خدمات و لیست سرویس هایی که ارایه می کنیم نیاز به یک ساختار یک شکل و منظم داریم. آوان پس از بررسی های فراوان طرح کامپوننت چهار ( نمایش خدمات و سرویس ها ) را پیاده سازی و اجرا کرد. در این طرح از الگوی سادگی در زیبایی استفاده شده است و از موارد حاشیه ای دور نگه داشته شده است. از این رو یک کامپوننت ساده و سبک در اختیار دارید که می توانید لیست خدمات و سرویس های خود را نمایش دهید.